Home » Anand Sahib English

Anand Sahib Pauri – 40

Anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray. Paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray. Dookh rog santaap utray sunee sachee banee. Sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee. Suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray. Binvant naanak gur charan laagay vaajay … Read More

Anand Sahib Pauri – 39

Ayhu saachaa sohilaa saachai ghar gaavhu. Gaavhu ta sohilaa ghar saachai jithai sadaa sach dhi-aavhay. Sacho dhi-aavahi jaa tudh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay. Ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay. Kahai naanak sach sohilaa sachai ghar … Read More

Anand Sahib Pauri – 38

Har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa. Vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa. Gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa. Tah anayk roop naa-o nav nidh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa. Kahai naanak … Read More

Anand Sahib Pauri – 35

Ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tudh karam kamaa-i-aa. Ke karam kamaa-i-aa tudh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa. Jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa. Gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa. … Read More

Anand Sahib Pauri – 34

Man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa. Har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa. Har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay. Gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay. Anhat banee gur sabad jaanee har naam har ras bhogo. … Read More

Anand Sahib Pauri – 33

Ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa. Har jot rakhee tudh vich taa too jag meh aa-i-aa. Har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa. Gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat … Read More

Anand Sahib Pauri – 32

Ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay. Pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay. Har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay. Ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur … Read More

Anand Sahib Pauri – 31

Har raas mayree man vanjaaraa. Har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee. Har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee. Ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa. Kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31|| (Sri … Read More

Anand Sahib Pauri – 30

Pauri 30 Har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay. Mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay. Aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay. Jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay. … Read More

Loading...