Home » ਸੰਤ ਮਾਰਗ - Page 2

1. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

  ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ   ਪਿਆਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਖਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੇਖ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ … Read More

Loading...