Anand Sahib Pauri – 28 & 29
Post

Pauris 28-29 Maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai. Manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay. Os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay. Aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai. … Read More

Anand Sahib Pauri – 27
Post

Pauri 27 Simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee. Tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee. Tihee gunee sansaar bharam sutaa suti-aa rain vihaanee. Gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh … Read More

Anand Sahib Pauri – 25 & 26
Post

Gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o. Sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o. Sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o. Aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay. Kahai naanak sabad ratan hai heeraa jit jarhaa-o. ||25|| … Read More

Anand Sahib Pauri – 23 & 24
Post

Aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee. Banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee. Jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee. Peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee. Kahai naanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. ||23|| … Read More

Anand Sahib Pauri – 22
Post

Jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai. Paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay. Anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay. Fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay. Kahai naanak veechaar … Read More

Anand Sahib Pauri – 21
Post

Pauri 21 Jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai. Hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay. Gur kay charan hirdai dhi-aa-ay antar aatmai samaalay. Aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay. Kahai naanak sunhu … Read More

Anand Sahib Pauri – 19 & 20
Post

Pauris 19-20 Jee-ahu mailay baahrahu nirmal. Baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa. Ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa. Vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa. Kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay … Read More

Anand Sahib Pauri – 18
Post

Pauri 18 Karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay. Nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay. Sahsai jee-o maleen hai kit sanjam dhotaa jaa-ay. Man dhovahu sabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay. Kahai naanak gur parsaadee … Read More

Anand Sahib Pauri – 17
Post

Pauri 17 Pavit ho-ay say janaa jinee har dhi-aa-i-aa. Har dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee dhi-aa-i-aa. Pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa. Kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa. Kahai naanak say pavit jinee gurmukh … Read More

Anand Sahib Pauri – 16
Post

Pauri 16 Ayhu sohilaa sabad suhaavaa. Sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa. Ayhu tin kai man vasi-aa jin dharahu likhi-aa aa-i-aa. Ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa. Kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16|| (Sri Guru Granth … Read More

Anand Sahib Pauri – 15
Post

Pauri 15 Ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray. Jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay. Kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa dhi-aavhay. Jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay. … Read More

Jap Ji Verse 29
Post

Bhugat gyaan dayaa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad. Aap naath naathee sabh jaa kee ridh sidh avraa saad. Sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aaveh bhaag. Aadays tisai aadays. Aad aneel anaad anaahat jug jug eko vays. ||29||   It … Read More

Anand Sahib Pauri – 14
Post

Pauri 14 Bhagtaa kee chaal niraalee. Chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa. Lab lobh ahankaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa. Khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa. Gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee. Kahai naanak chaal bhagtaa … Read More

Anand Sahib Pauri – 13
Post

Pauri 13 Sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa. Paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa. Jee-a jant sabh tudh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa. Lab lobh ahankaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa. Kahai naanak jis … Read More

Anand Sahib Pauri – 12
Post

Pauri 12 Agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa. Anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay. Jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay. Aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa. Kahai naanak too sadaa agamm hai … Read More

Anand Sahib Pauri – 11
Post

Pauri 11 Ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay. Ayhu kutamb too je daykh-daa chalai naahee tayrai naalay. Saath tayrai chalai naahee tis naal ki-o chit laa-ee-ai. Aisaa kamm moolay na keechai jit ant pachhotaa-ee-ai. Satguroo kaa updays sun too … Read More

53. Sat Shabad Di Mahima
Post

Dhan Dhan SatGur Sachey Patshah Ji is giving divine wisdom of Mahima of the SAT Shabad Roop sat jaa ka sat asthaan. Purakh sat kayval pardhaan. Kartoot sat sat jaa kee banee. Sat purakh sabh maahi samaanee. Sat karam jaa … Read More

Anand Sahib Pauri – 10
Post

Pauri 10 Ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. Chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa. Ayh maa-i-aa mohnee jin ayt bharam bhulaa-i-aa. Maa-i-aa ta mohnee tinai keetee jin thag-ulee paa-ee-aa. Kurbaan keetaa tisai vitahu jin moh meethaa laa-i-aa. … Read More

Anand Sahib Pauri – 9
Post

Pauri 9 Aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee. Karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai. Tan man dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai. Hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee. Kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. … Read More

Anand Sahib Pauri – 7/8
Post

Pauri 7 Aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa. Jaani-aa aanand sadaa gur tay kirpaa karay pi-aari-aa. Kar kirpaa kilvikh katay gi-aan anjan saari-aa. Andrahu jin kaa moh tutaa tin kaa sabad sachai savaari-aa. Kahai naanak ayhu anand … Read More

Loading...