ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੩੧
Post

ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸਿ ਜਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਜਪਿਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਟਿਹੁ ਦਿਹਾੜੀ ॥ ਏਹੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ … Read More

Anand Sahib Pauri – 33
Post

Ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa. Har jot rakhee tudh vich taa too jag meh aa-i-aa. Har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa. Gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat … Read More

Anand Sahib Pauri – 32
Post

Ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay. Pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay. Har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay. Ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur … Read More

Anand Sahib Pauri – 31
Post

Har raas mayree man vanjaaraa. Har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee. Har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee. Ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa. Kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31|| (Sri … Read More

जपु जी साहिब – गुरप्रसादी कथा
Post

ੴ सतिनामु सतिगुर प्रसादि ॥   धन्य धन्य सति पारब्रह्म परमेश्वर धन्य धन्य गुर, गुरू, सतिगुरू, गुरबाणी, सतिसंगत, सतिनाम, धन्य धन्य श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी, धन्य धन्य गुरू साहिबान जी और धन्य धन्य उनकी विशाल कमाई, धन्य धन्य सारे … Read More

नाम सिमरन के लिए विनती
Post

हम में से कुछ को आम तौर पर गुर और गुरू को सुबह से पहले समय का दसवन्ध देना कठिन लगता है। केवल इनकी अपार असीम गुर कृपा   अगम्य अगोचर अप्रम्पार अनंत असीम पार ब्रह्म परमेश्वर एवं गुरू   … Read More

नाम सिमरन के लाभ
Post

यह लेख ईश्वर (अगम्य, अगोचर, अनंत, असीम, अपरमपार, धन्य-धन्य पार ब्रहम परमेश्वर) एवं गुरु के असीमित गुरु प्रसाद और गुरु कृपा के साथ लिखा गया है।   आईए उनके आगे नाम सिमरन के लाभ को समझने के लिए दिव्य समझ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੩੦
Post

ਹਰਿ ਆਪਿ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਲਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਮੁਲਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਕਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲਲਾਇ ॥ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੋ ਸਿਰੁ ਸਉਪੀਐ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ – ੨੮-੨੯
Post

ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥ ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਜਿ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਆਹਾਰੁ ਪਹੁਚਾਵਏ ॥ ਓਸ ਨੋ ਕਿਹੁ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵਏ ॥ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੨੭
Post

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭ੍ਰਮਿ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੨੫-੨੬
Post

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤੁ ਜੜਾਉ ॥ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਜਿਤੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥ ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ॥ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਹੈ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੨੩ – ੨੪
Post

ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥  ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥  ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥  ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ॥  ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ – ੨੨
Post

ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮਿ ਆਵੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥ ਫਿਰਿ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਗਿ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ – ੨੧
Post

ਜੇ ਕੋ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥ ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਸਿਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥ ਆਪੁ ਛਡਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥ ਕਹੈ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧੯-੨੦
Post

ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ॥ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ॥ ਏਹ ਤਿਸਨਾ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਮਰਣੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥ ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਸਚੁ ਤਜਿਆ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ – ੧੮
Post

ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਵਿਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮਿ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ॥ ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਦਿ ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ … Read More

Anand Sahib Pauri – 28 & 29
Post

Pauris 28-29 Maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai. Manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay. Os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay. Aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai. … Read More

Anand Sahib Pauri – 27
Post

Pauri 27 Simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee. Tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee. Tihee gunee sansaar bharam sutaa suti-aa rain vihaanee. Gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh … Read More

Anand Sahib Pauri – 30
Post

Pauri 30 Har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay. Mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay. Aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay. Jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay. … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧੭
Post

  ਪਵਿਤੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿਤੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ॥ ਪਵਿਤੁ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿਤੁ ਸੰਗਤਿ ਸਬਾਈਆ ॥ ਕਹਦੇ ਪਵਿਤੁ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿਤੁ ਸੇ ਪਵਿਤੁ ਜਿਨੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ … Read More

Loading...