Jap Ji Verse 27
Post

So dar kayhaa so ghar kayhaa jit beh sarab samaalay. Vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray. Kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray. Gaaveh tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa dharam du-aaray. Gaaveh chit gupat likh jaaneh likh likh dharam … Read More

Loading...